• Home
  • >
  • Products
  • >
  • 立式圓筒磨床300型
Menu_List

product name:立式圓筒磨床300型

Spec:DN-303

Product Information
立式圓筒磨床規格表

立式圓筒磨床規格表

項目

DN-303

DN-500

DN-600

DN-800

DN-1200

DN-1600

旋徑-可研磨外徑

Ø310

Ø610

Ø810

Ø1210

Ø1610

工件長度含治具(mm)

350

450

500

600

700

外徑可研磨長度(mm)

250

400

450

550

600

內徑可研磨長度(mm)

150

400

400

450

550

工作台載重(KG)

200

500/600

800

2500

5000

砂輪軸

刀柄形式

HSK-E50

HSK-A63/A100

HSK-A63/A100

HSK-A100

HSK-A100

功率(kw)

11

18/20

18/20

20

20

最高轉速(rpm)

6000~30000

2500~15000

2500~15000

2500~10000

2500~10000

砂輪徑(mm)

Ø50~ Ø205

Ø40~ Ø255

Ø50~ Ø255

Ø50~ Ø305

Ø50~ Ø305

轉盤直徑(mm)

Ø300

Ø500

Ø600

Ø800

Ø1200

Ø1600

工作台轉速(rpm)

50~1000

20~600

20~350

8~200

5~150

5~80

X

行程(mm)

700

1200

1400

1800

2200

最小設定單位(mm)

Ø0.0001

Ø0.0001

Ø0.0001

Ø0.0001

Ø0.0001

光學尺

Z

行程(mm)

360

650

700

800

1000

最小設定單位(mm)

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

光學尺

N
C

FANUC

0i-TF

0i-TF

0i-TF

0i-TF

0i-TF

驅動

絲桿+伺服馬達

絲桿+伺服馬達

絲桿+伺服馬達

X

線性馬達

X

線性馬達

刀塔

 

內徑軸HSK-E50外徑軸無

HSK-A63- 6T

HSK-A100-6T

HSK-A63- 6T

HSK-A100-6T

HSK-A100-6T

HSK-A100-6T